Strona główna Konkurs dla gmin
Konkurs dla Gmin Drukuj

Konkurs dobrych praktyk wdrożenia ekoinnowacji w gminach

 

Adresaci Konkursu

Cele Konkursu

Ogólne założenia Konkursu

Organizator i cele Konkursu

Forma i przedmiot Konkursu

Kryteria i procedura wyboru zwycięzców Konkursu

Czas trwania Konkursu

Nagroda konkursowa

Jury i biuro Konkursu

 

Pobierz: regulamin konkursu "Gmina Ekoinnowacji"

Pobierz: formularz opisu dobrej praktyki

Pobierz: formularz opisu dobrej praktyki (wersja do edycji doc)

 


 

Konkurs "Gmina Ekoinnowacji" rozstrzygnięty!

Fundacja Promocji Gmin Polskich z przyjemnością informuje o rozstrzygnięciu Konkursu „Gmina Ekoinnowacji”. Decyzją Jury Konkursu, zgodnie z regulaminem Konkursu, wybranych zostało 20 gmin - laureatów. Ponadto – ze względu na niewielką różnicę punktów - wyróżnionych zostało dodatkowych 7 gmin.

Do gmin laureackich, które w ocenie Jury uzyskały powyżej 10 punktów należą:

 1. BIELAWA (woj. dolnośląskie) - za: zagospodarowanie nieużytkowanego obiektu na potrzeby pokazowego centrum poszanowania energii pełniącego funkcje edukacyjne.
 2. BRENNA (woj. śląskie) - za: przeprowadzenie badań monitoringowych i utworzenie obserwatorium nietoperzy w Gimnazjum Brennej z inicjatywy gminy Brenna, która była inwestorem i organizatorem projektu.
 3. BRZEG (woj. opolskie) - za: 1. ekomodernizację Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ; wdrożenie instalacji fermentacji biogazowej i trigeneracji; instalacji produkcji paliwa alternatywnego RDF; spadek udziału odpadów składowanych z 80 do 43%; prowadzenie edukacji ekologicznej na terenie zakładu; 2. renowację stawu rekreacyjnego w zabytkowym Parku Wolności w Brzegu – odtworzenie ekosystemów wodnych i poprawa funkcjonowania ekosystemów sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym.
 4. BYDGOSZCZ (woj. kujawsko-pomorskie) - za: budowę Centrum Demonstracyjnego OZE przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy w technologii budynku pasywnego w systemie ograniczenia wpływu budowy i budynku na środowisko wg europejskich wytycznych CESBA.
 5. BYSTRZYCA KŁODZKA (woj. dolnośląskie) - za: dostawę i montaż 310 kompletów lamp ulicznych zasilanych energią słoneczną oraz energią wiatru zlokalizowanych w 22 wsiach gminy, wyposażonych w oprawy oświetleniowe LED, jak również system inteligentnego zarządzania oświetleniem.
 6. BYTÓW (woj. pomorskie) - za: montaż kolektorów słonecznych na budynkach oświatowych i prywatnych; rozwój infrastruktury turystycznej ułatwiającej zrównoważony dostęp turystów do zasobów przyrodniczych; prowadzenie lokalnych działań edukacyjno-ekologicznych.
 7. DZIEMIANY (woj. pomorskie) - za: montaż 353 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie gminy; montaż autonomicznych punktów świetlnych – lamp hybrydowych i solarnych; działania edukacyjno-ekologiczne.
 8. KONARZYNY (woj. pomorskie) - za: zaprojektowanie i budowę oświetlenia trasy rowerowej z wykorzystaniem energii z farmy fotowoltaicznej i opraw oświetleniowych LED.
 9. KRAPKOWICE (woj. opolskie) - za: 1. instalację kolektorów słonecznych oraz 30 ziemnych pomp ciepła na potrzeby grzewcze hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach; 2. montaż ogniw fotowoltaicznych na krytej pływalni „Delfin” w Krapkowicach o mocy 41,5 kW oraz wybudowanie instalacji termicznej o mocy 27 kW - zamontowano 130 paneli fotowoltaicznych produkujących prąd oraz 30 paneli hybrydowych produkujących prąd i nagrzewających wodę; 3. wybudowanie w Żywocicach ogólnodostępnej sali sportowej z zastosowaniem gruntowego wymiennika ciepła, pompy ciepła oraz specjalnego układu wentylacyjno-grzewczego umożliwiającego ultra-energooszczędność klimatyzacji; 4. zorganizowanie eko-jarmarku Bożonarodzeniowego łączącego ekologię z tradycją.
 10. LUBIN (woj. dolnośląskie) - za: rewitalizację parku wrocławskiego w Lubinie; uruchomienie Centrum Edukacji Przyrodniczej, w tym mini zoo ze zwierzętami gospodarskimi i ptakami.
 11. MYSZYNIEC (woj. mazowieckie) - za: montaż instalacji kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych na terenie gminy.
 12. NAKŁO nad NOTECIĄ (woj. kujawsko-pomorskie) - za: wprowadzenie efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów u źródła w systemie 10-ciu MINIPSZOK-ów - systemu segregacji 16-tu frakcji odpadów w osiedlowych punktach zbiórki odpadów; wprowadzenie systemu ewidencji elektronicznej worków; utworzenie zielonych miejsc pracy – sortowaczy odpadów;
 13. OSTRÓW MAZOWIECKA (woj. mazowieckie) - za: utworzenie ponad 1000 kpl. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz 7 zbiorczych oczyszczalni ścieków przy gminnych placówkach oświatowych i na osiedlu mieszkaniowym Nieskórz.
 14. PIETROWICE WIELKIE (woj. śląskie) - za: wyposażenie mieszkańców gminy w przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków w ilości 1 170 sztuk.
 15. PŁOŃSK (woj. mazowieckie) - za: modernizację stacji uzdatniania wody z zastosowaniem innowacyjnej, oszczędnej technologii oraz wybudowanie miejskiej ciepłowni na biomasę.
 16. RACIECHOWICE (woj. małopolskie) - za: utworzenie zielonego dachu na budynku przedszkola komunalnego w Czasławiu.
 17. SORKWITY (woj. warmińsko-mazurskie) - za: przebudowę istniejącej kotłowni olejowej na źródło ciepła opalane biomasą, rozwój systemu pozyskiwania zrębków drzewnych jako paliwa biomasowego, przeprowadzenie termomodernizacji i poprawa jakości powietrza w gminie .
 18. ŚWIĘTOCHŁOWICE (woj. śląskie) - za: rewitalizację kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego z zastosowaniem biologicznego (hydrobotanicznego) systemu oczyszczania wody bez stosowania chemicznych środków dezynfekcyjnych, jak również zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła do podgrzewania wody basenowej i użytkowej.
 19. WARSZAWA (woj. mazowieckie) - za: wdrożenie systemu elektronicznego i zdalnego monitorowania zużycia energii i kosztów w jednostkach oświatowych m. st. Warszawy (woj. 1167 jednostek) dla energii elektrycznej, ciepła i gazu umożliwiające bardziej zrównoważone zarządzanie zużyciem energii i zmniejszanie emisji CO2.
 20. WISZNICE (woj. lubelskie) - za: utworzenie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW za pośrednictwem spółki międzygminnej „Dolina Zielawy”, której gmina Wisznice była inicjatorem; w latach 2010 – 2015 w gminie zainstalowano również ok. 1400 zestawów solarnych na budynkach użyteczności publicznej


Do gmin wyróżnionych, które w ocenie Jury uzyskały 10 punktów, należą:


 • DŁUGOŁĘKA (woj. dolnośląskie) - za: wprowadzenie systemu kompleksowej selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji; prowadzenie lokalnych akcji ukwieceń posesji; prowadzenie akcji edukacji ekologicznej.
 • DRZEWICA (woj. łódzkie) - za: poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy poprzez modernizacje zbiornika wody czystej i oczyszczalni ścieków; wdrożenie sieci telemetrycznej monitoringu i sterowania urządzeniami przepompowni.
 • GNIEWKOWO (woj. kujawsko-pomorskie) - za: modernizację oczyszczalni ścieków w zakresie procesu oczyszczania biologicznego oraz rozbudowę systemu filtrów stacji uzdatniania wody oraz jej dezynfekcji z wykorzystaniem promieni UV.
 • MIEDZICHOWO (woj. wielkopolskie) - za: kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności budowę 122 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie oraz prowadzenie lokalnych akcji edukacyjno-ekologicznych;
 • PIERZCHNICA (woj. świętokrzyskie) - za: instalację 700 żarówek LED do oświetlenia ulicznego na terenie gminy i zmniejszenie zużycia energii na cele oświetleniowe o 70-80%.
 • POPIELÓW (woj. opolskie) - za: modernizację budynku przedszkola publicznego w Starych Siołkowicach z zastosowaniem kolektorów słonecznych i pompy ciepła oraz wykonanie kompleksowej termomodernizacji.
 • UJAZD (woj. opolskie) - za: montaż kompleksu instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach placówek oświatowych na terenie gminy.

Wręczenie laureatom Konkursu nagród - statuetek Gminy Ekoinnowacji oraz wyróżnień (dyplomów) – nastąpi w dniu 22 września 2015 r. na konferencji podsumowującej realizację projektu „Ekoinnowacje w Gminie” , która dzięki zaangażowaniu i patronatowi Senackiej Komisji Środowiska odbędzie się w Senacie RP.

Opisy nagrodzonych i wyróżnionych praktyk zostaną opublikowane w biuletynie Eko-Gmina nr 11 i 12 w sierpniu i wrześniu br. Wszystkim laureatom i gminom wyróżnionym serdecznie gratulujemy a pozostałym życzymy dalszych owocnych starań i sukcesów we wprowadzaniu innowacji ekologicznych!

Konkurs "Gmina Ekoinnowacji", adresowany do samorządów gminnych prowadzony był przez Fundację Promocji Gmin Polskich od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. W ramach Konkursu zidentyfikowane zostały 102 dobre praktyki wdrożenia ekoinnowacyjnych rozwiązań w gminach. Konkurs był jednym z głównych elementów kampanii informacyjno-edukacyjnej "Ekoinnowacje w Gminie" poświęconej możliwościom wdrażania innowacyjnych ekologicznie rozwiązań w gospodarce komunalnej i polityce samorządowej. Kampania dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Edukacji Ekologicznej i jest realizowana od października 2013 r. do września 2015 r.

Przedmiotem konkursu były konkretne przedsięwzięcia organizacyjne lub inwestycyjne zrealizowane z kluczowym udziałem gminnej jednostki samorządu terytorialnego, które wyróżniały się innowacyjnością ekologiczną w danym obszarze aktywności gminnej: gospodarce energetycznej, gospodarce odpadami komunalnymi, gospodarce wodno-ściekowej, transporcie i komunikacji, zagospodarowaniu przestrzeni i zieleni, infrastrukturze komunalnej. Regulamin konkursu był i jest dostępny na stronie: www.eko-gminy.pl/konkurs-dla-gmin.

Wszystkim laureatom konkursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu wdrażania innowacji przyjaznych środowisku w gminach!

Adresaci Konkursu

Konkurs pn. "Gmina Ekoinnowacji" adresowany był do samorządów gminnych. Przedmiotem konkursu były przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycyjne zrealizowane z kluczowym udziałem gminnej jednostki samorządu terytorialnego, które wyróżniały się innowacyjnością ekologiczną. Ogólnym celem Konkursu jest identyfikowanie dobrych praktyk w tym zakresie, ich wyróżnienie, upowszechnienie i nagrodzenie. W ramach konkursu samorządy gminne przygotowują, na własnym przykładzie, opis zrealizowanego przedsięwzięcia ekoinnowacyjnego w konkretnym obszarze gospodarki komunalnej, polityki samorządowej, zarządzania gminą.

Praktyki zgłaszane do konkursu dotyczyć mogą różnych dziedzin i obszarów aktywności gminnej: gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, energetyki, transportu i komunikacji, zagospodarowania przestrzeni i zieleni, infrastruktury komunalnej, zarządzania gminą i urzędem gminy.

Opis dobrej praktyki, zgłaszany do konkursu, powinien być wykonany przez urząd gminy lub podległe mu jednostki z wykorzystaniem formularza konkursowego dostępnego na niniejszej stronie. Opis może być również wykonany we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami z terenu gminy.

Cele Konkursu

Do głównych celów konkursu "Gmina Ekoinnowacji" należy:

 • identyfikowanie dobrych przykładów przedsięwzięć ekoinnowacyjnych w gminach w obszarze gospodarki komunalnej, zarządzania gminą i polityki samorządowej;
 • uhonorowanie i upowszechnienie najlepszych przykładów realizacji przedsięwzięć ekoinnowacyjnych i tworzenia przez samorząd gminny warunków do wdrażania innowacyjności ekologicznej oraz wspierania przez samorząd gminny lokalnych przedsięwzięć ekorozwojowych;
 • wsparcie w skutecznej wymianie informacji i doświadczeń między gminami w zakresie podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć innowacyjności ekologicznej.

Ogólne założenia Konkursu

Zgłaszane do Konkursu opisy dobrych przykładów przedsięwzięć ekoinnowacyjnych dotyczą praktyk, przy których powstaniu samorząd lokalny odegrał kluczową rolę i które zostały zrealizowane w przeciągu ostatnich 5 lat (licząc do momentu zgłoszenia opisu dobrej praktyki do konkursu). Opisy dobrych praktyk powinny być przygotowywane według formularza, w formie elektronicznej. Przewiduje się uhonorowanie dwudziestu najlepszych praktyk na koniec Konkursu, którego rozstrzygnięcie planowane jest na wrzesień 2015 r.

Opisy praktyk powinny być przesyłane drogą elektroniczną lub drogą pocztową na płycie CD na wskazany adres. Redakcją i prezentacją opisów dobrych praktyk zajmuje się Fundacja Promocji Gmin Polskich we współpracy z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej.

Organizator i cele Konkursu

Zgłaszane do Konkursu opisy dobrych przykładów przedsięwzięć ekoinnowacyjnych dotyczą praktyk, przy których powstaniu samorząd lokalny odegrał kluczową rolę i które zostały zrealizowane w przeciągu ostatnich 5 lat (licząc do momentu zgłoszenia opisu dobrej praktyki do konkursu). Opisy dobrych praktyk powinny być przygotowywane według formularza, w formie elektronicznej. Przewiduje się uhonorowanie dwudziestu najlepszych praktyk na koniec Konkursu, którego rozstrzygnięcie planowane jest na wrzesień 2015 r.

Opisy praktyk powinny być przesyłane drogą elektroniczną lub drogą pocztową na płycie CD na wskazany adres. Redakcją i prezentacją opisów dobrych praktyk na niniejszej stronie, jak również na łamach e-biuletynu Eko-Gmina (nr 11 i 12 planowane do wydania na  sierpień i wrzesień br.) zajmuje się Fundacja Promocji Gmin Polskich we współpracy z Serwisem Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej.

Forma i przedmiot Konkursu

1. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem niniejszej strony.

2. Przedmiotem Konkursu są dobre praktyki wspierania i realizacji przedsięwzięć ekoinnowacyjnych, zrealizowane w dowolnym obszarze aktywności gminnej i działalności komunalnej, jak: gospodarka odpadami komunalnymi i usługi utrzymania czystości i porządku; energetyka; gospodarka wodno-kanalizacyjna; komunikacja i transport publiczny; infrastruktura drogowa i utrzymanie dróg; budownictwo komunalne; gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne; utrzymanie terenów zieleni; ochrona przyrody i bioróżnorodności; lokalne programowanie rozwoju (plany i strategie); zarządzanie i administrowanie jednostką samorządową; zamówienia publiczne; edukacja, kultura, informowanie i promocja; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; polityka społeczna i ekonomia społeczna; turystyka; organizacja imprez publicznych; współpraca z organizacjami społecznymi i biznesem; inne.

3. Przez przedsięwzięcie ekoinnowacyjne rozumie się przedsięwzięcie o charakterze planistycznym, organizacyjnym, społecznym, inwestycyjnym lub technicznym (w tym technologicznym), którego jednym z istotnych celów jest minimalizacja stopnia oddziaływania na środowisko ze strony danego rodzaju działalności lub w danym obszarze działalności, z zachowaniem uzasadnionych nakładów finansowych.

4. Opisy przedsięwzięć ekoinnowacyjnych mogą być przygotowywane przez samorządy gminne (urzędy gmin) we współpracy z innymi podmiotami publicznymi, pozarządowymi i prywatnymi, jak np.: organizacje społeczno-ekologiczne, szkoły, ośrodki kultury, parafie, lokalne przedsiębiorstwa, a także dziennikarze i osoby prywatne (w tym celebryci).

5. Gmina może zgłosić więcej niż jedną dobrą praktykę, w tym dotyczące różnych obszarów i rodzajów działalności, związanych z gospodarką komunalną i polityką samorządową. Kolejne zgłaszane praktyki zwiększają szanse gminy na zostanie laureatem Konkursu;

6. Opisy praktyk, zawierające informacje dodatkowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie internetowej konkursu, będą dodatkowo punktowane.

7. Opisy dobrych praktyk mogą być przesyłane do organizatora w całym okresie trwania Konkursu, od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r.

8. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Konkursie i zgłoszeniem praktyki przesyłają je drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztową na nośniku elektronicznym do siedziby organizatora.

9. Nadsyłane praktyki podlegają sprawdzeniu przez organizatora pod względem formalnym i będą zamieszczane w formie opisów dobrych praktyk na stronie internetowej Konkursu, w liczbie do sześciu opisów praktyk miesięcznie.

10. W ostatnim miesiącu trwania Konkursu Jury dokona wyboru laureatów Konkursu - gmin - w liczbie do dwudziestu dobrych praktyk, które zostaną uhonorowane statuetką lidera "Gmina Ekoinnowacji" na uroczystej konferencji podsumowującej realizację kampanii i Konkursu.

Kryteria i procedura wyboru zwycięzców Konkursu

1. Przy ocenie praktyki jury Konkursu kierować się będzie kryteriami formalnymi i merytorycznymi.

2. Do kryteriów formalnych akceptacji praktyki należą: przygotowanie praktyki przez podmiot(y) określone w niniejszym regulaminie oraz przygotowanie praktyki zgodnie z wytycznymi formularza.

3. Do kryteriów merytorycznych punktowania dobrych praktyk należą:

 • kompleksowość zaangażowania gminy w innowacyjność ekologiczną: (sektorowe 1 pkt.; horyzontalne 2 pkt.);
 • liczba obszarów/dziedzin, w których dokonano innowacyjnych ekologicznie zmian/udoskonaleń (max. 5 pkt.);
 • zaangażowanie planistyczne gminy i tworzenie klimatu dla rozwoju ekoinnowacyjności – max. 3 pkt.;
 • prowadzenie lokalnych działań edukacyjnych i kampanii informacyjno-promocyjnych w zakresie innowacyjności ekologicznej – max. 3 pkt.;
 • współpraca z innymi podmiotami (publicznymi, prywatnymi lub pozarządowymi) – max. 3 pkt.;
 • utworzenie nowych (zielonych) miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięcia – max. 3 pkt.

4. Jury Konkursu ma prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów przy wyłanianiu zwycięzców Konkursu, jak również do uzupełniania treści regulaminu.

5. Wyniki Konkursu zostaną przekazane mediom.

Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs realizowany jest w okresie 02.01.2014 – 30.06.2015.
 2. Opisy dobrych praktyk zgłaszane do Konkursu mogą być przesyłane do Organizatora do organizatora najpóźniej do czerwca 2015 r.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi we wrześniu 2015 r.

Nagroda konkursowa

 1. Nagrodą konkursową będzie statuetka „Eko-Gminy”.
 2. Przewiduje się uhonorowanie dwudziestu gmin - laureatów Konkursu.

Jury i biuro Konkursu

 1. W skład Jury konkursu wchodzą: Koordynator Projektu; Koordynator ds. szkoleniowych i konkursowych; Eksperci; Przedstawiciele Partnerów Kampanii.
 2. Biuro Konkursu prowadzi:

Fundacja Promocji Gmin Polskich
ul. Jaworzyńska 7/3, 00-634 Warszawa,  
tel/fax 22 827 19 99
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koordynator Kampanii: dr Mikołaj Niedek 
tel. 22 628 09 55
tel. kom. 609 148 424
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koordynator ds. działań konkursowych: mgr Klaudia Sanetra-Reut
tel. 22 622 71 15
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wyszukiwarka

LogowaniePatroni medialni

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości